- Vastuvõtutingimused

Koolituskursusele võetakse õppima B-kategooria ja B1-alamkategooria auto juhtimisõigust taotlev isik, kes:

 

- on Eesti kodanik ja kelle alaline elukoht on Eestis või elamisloa alusel Eestis viibiv välismaalane;

 

 

 


- omab mootorsõidukijuhi tervisetõendit B-kategooria või B1-alamkategooria auto juhtimist lubava märkega;

 


- on juhiloa saamise ajaks (koolituskursusele võib võtta õppima kuni 6 kuud enne  ülaltoodud tähtaegu):
        – B-kategooria auto piiratud juhtimisõiguse taotlemisel vähemalt 16 aastat vana,
        – B-kategooria auto juhtimisõiguse taotlemisel vähemalt 18 aastat vana,
        – B1-alamkategooria auto juhtimisõiguse taotlemisel vähemalt 16 aastat vana.

 

Üksikkorras juhtimisõiguse taotlemisel peab koolitust sooviv õpilane end registreerima koos mootorsõidukijuhi õpetamise luba omava isikuga. 

Isik peab koolitajale esitama passi või muu elamisluba tõendava dokumendi ja tervisetõendi.

Õpingukaardile on vaja ühte passipilti.